Vår erfaring og kunnskap om muligheter og trender gir oss de beste forutsetninger til å hjelpe våre kunder med å sette mål og definere suksesskriterier for et it prosjekt. Vi leverer teknisk risikoanalyse, strategidokument og løsningsbeskrivelser med budsjett som beslutningsgrunnalg for et prosjekt.